Privacyverklaring – Beko Netherlands BV

Welkom bij Beko. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, zowel online tijdens uw gebruik van“https://mars.beko.com/shop/“  en offline.

We raden u aan deze privacyverklaring volledig te lezen zodat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen een bepaald gedeelte van deze verklaring wilt lezen, kunt u op de heading hieronder klikken om naar de informatie over dat onderwerp te gaan.

Houd er rekening mee dat onze producten en diensten gericht zijn op personen van 16 jaar en ouder.

Wie zijn wij? [+]

Wanneer we verwijzen naar "Beko", "wij" of "ons", bedoelen we Beko Netherlands BV en haar verbonden ondernemingen die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn ook lid van de Arçelik-groep. Meer informatie over de Arçelik Groep vindt u hier, op de website van Arçelik.

Als u vragen hebt over de verwerkingsactiviteiten van ons moederbedrijf, Arçelik A.S., kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier of hier hun privacybeleid bekijken.

Contact met ons opnemen [+]

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of over deze privacyverklaring in het algemeen, neem dan contact met ons op via dit formulier

Wanneer verzamelen we uw persoonlijke gegevens? [+]

·        Wanneer u een account bij ons aanmaakt.

·        Wanneer u deelneemt aan wedstrijden of promoties.

·        Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een onderzoek dat wij u toesturen.

·        Wanneer u contact met ons opneemt met vragen of klachten.

·        Wanneer u onze websites bezoekt en uw account gebruikt om producten en diensten te kopen. Wanneer u onze websites bezoekt, leggen we ook automatisch informatie vast via cookies en soortgelijke technologieën. U kunt deze beheren wanneer u onze websites bezoekt. Zie onze Cookie Notice voor meer informatie.

·        Wanneer u contact met ons opneemt voor after-sales services, zoals service-interventie of productvervanging.

·        Wanneer u een reparatie- en onderhoudscontract of uitgebreide garantie koopt, verzamelen we persoonlijke gegevens om deze door te geven aan onze zakenpartners om uw polis te beheren.

·        Wanneer u contact met ons opneemt via sociale media - bijvoorbeeld wanneer u een opmerking of vraag indient op een van onze sociale mediapagina's.

·        Wanneer u iemand anders toestemming hebt gegeven om de informatie die zij over u hebben met ons te delen. Bijvoorbeeld als u onze producten koopt via externe verkopers of als u toestemming hebt gegeven voor reclame of analytische cookies van derden.

·        Wanneer u formulieren invult, bijvoorbeeld wanneer u uw apparaat bij ons registreert om de productgarantie te activeren.

·        We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor verschillende doeleinden. "Geaggregeerde gegevens" verwijst naar informatie die kan worden afgeleid van uw Persoonsgegevens, maar die uw identiteit niet direct of indirect onthult, bijvoorbeeld geaggregeerde gegevens met betrekking tot al onze websitebezoekers.

Als u persoonlijke gegevens van derden aan ons verstrekt (zoals de situatie waarin u een klacht indient over het product van een familielid), moet u ervoor zorgen dat u de desbetreffende derden op de hoogte stelt voordat u hun persoonlijke gegevens met ons deelt door hen deze privacyverklaring te tonen, uit te leggen dat hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en hun toestemming te verkrijgen,  indien van toepassing.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we? [+]

Waar we het in deze privacyverklaring hebben over "persoonsgegevens", bedoelen we alle informatie die alleen of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om u te identificeren.

De soorten informatie die we verzamelen worden hieronder uiteengezet:

·        Als u een product bij ons koopt of als u een online account bij ons hebt, kunnen we de volgende gegevens verzamelen: uw naam, geslacht, factuur/afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, betalingsgegevens (inclusief kaartgegevens)

 

·        Gegevens over uw marketingvoorkeuren, inclusief of u ermee akkoord gaat dat wij uw gegevens delen met derden.

 

·        Gegevens over uw interacties met ons wanneer u contact met ons opneemt via onze callcenters, online of anderszins.

 

Wanneer u bijvoorbeeld naar onze callcenters belt, kunnen we marketinginformatie verzamelen (zoals informatie over uw gewoonten/voorkeuren/gedrag en andere informatie die uit onze gesprekken met u naar voren komt), details over eventuele klachten of opmerkingen die u maakt, details over aankopen die u hebt gedaan en producten die moeten worden onderhouden (inclusief productcode, geconstateerde defecten,  reparaties, verkoper en kosten van verlengde garanties) en informatie over uw persoonlijke omstandigheden die relevant zijn voor onze dienstverlening. Als u belt om een product te laten vervangen, kunnen we ook uw betalingsgegevens verwerken. Bedenk dat oproepen naar onze callcenters kunnen worden opgenomen voor kwaliteitscontrole.

 

·        Gegevens over uw aankoopgeschiedenis, waaronder het model en serienummer van gekochte producten, verkopers (als u een product niet rechtstreeks bij ons hebt gekocht) en de aankoopdatum. We verzamelen ook de contactgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen als u uw product registreert voor onze garantie.

·        Betaalkaartgegevens

 

·        Gegevens over uw interacties met ons via onze social media-pagina's. Als u bijvoorbeeld vragen stelt over onze producten of andere opmerkingen maakt op onze Facebook-wall, kunnen we die opmerking en alle persoonsgegevens in die opmerking verzamelen (bijv. uw gebruikersnaam voor sociale media en andere profielgegevens in verband met de opmerking).

 

·        Kopieën van documenten die u ons verstrekt om uw leeftijd of identiteit te bewijzen wanneer de wet dit vereist. Als u ons bijvoorbeeld een verzoek stuurt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kan het zijn dat we meer informatie nodig hebben om uw identiteit te verifiëren. Daarom verwerken we de persoonsgegevens in de identiteitsdocumenten die u ons verstrekt.

 

·        Information Informatie die we verzamelen via cookies en soortgelijke technologieën. Gegevens die we automatisch verzamelen zijn onder andere het type webbrowser of mobiele apparaat, uw besturingssysteem, uw IP-adres, de URL van de landingspagina en de verwijzende website, de tijd en datum van uw bezoek aan de Sites en de zoektermen die u hebt gebruikt om de Sites te bereiken. Zie voor meer informatie onze Cookie Notice.

·        Er kunnen omstandigheden zijn waarin we gevoeligere informatie over u moeten verwerken, wat bekend staat als 'speciale categorieën van persoonsgegevens'. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde gegevens over uw gezondheid verzamelen (bijvoorbeeld over uw gezichts- of gehoorvermogen) wanneer we productreparaties voor u boeken, als u van mening bent dat onze technici deze informatie nodig kunnen hebben wanneer ze bij u langskomen om de reparaties uit te voeren.

Op welke wettelijke grondslagen baseren wij ons voor de verwerking van uw persoonsgegevens? [+]

Er zijn verschillende redenen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming waarom wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken. Deze omvatten:

Toestemming. In dit geval hebt u ons toestemming gegeven om uw gegevens voor een bepaald doel te verzamelen en te verwerken. Bijvoorbeeld wanneer u een vakje aanvinkt om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief.

Het nakomen van contractuele verplichtingen.  In sommige omstandigheden hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Als u bijvoorbeeld een apparaat koopt via onze Sites, verzamelen wij uw adresgegevens om u het product toe te sturen.

Voldoen aan een wettelijke verplichting. Als de wet ons daartoe verplicht, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken. Bijvoorbeeld om u garantie te geven op een product dat u heeft gekocht.

Gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, voor zover dit niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming en fundamentele rechten. We zullen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken wanneer u contact met ons opneemt om te reageren op uw vragen, productgerelateerde verzoeken (inclusief productreparaties/vervangingen of terugbetalingsverzoeken) en klachten.

Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken [+]

In dit gedeelte leest u hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken en wordt uitgelegd op welke wettelijke basis we ons in elk geval baseren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet met ons te delen, we mogelijk niet in staat zijn om de diensten of producten te leveren die u hebt aangevraagd.

Indien van toepassing verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op basis van onze contractuele verplichtingen jegens u:

·        Om uw online account bij ons aan te maken en te beheren.

 

·        Om bestellingen te verwerken die u plaatst via onze Sites, via de telefoon of via externe retailers.  Houd er rekening mee dat uw gegevens mogelijk moeten worden doorgegeven aan een ander bedrijf om het product of de dienst te leveren die u hebt besteld.

 

·        Om after-sales services te bieden, waaronder het boeken en uitvoeren van productreparaties of -retourzendingen, het verwerken van terugbetalingen, het verzenden van reserveonderdelen en accessoires en het bieden van garantie voor producten die u hebt gekocht.

 

·        Om een van de wedstrijden of promoties te beheren waaraan u hebt deelgenomen en die door ons en/of onze zakenpartners worden gepromoot.

 

Indien van toepassing verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op basis van uw toestemming.

 

·        Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens om u per e-mail of telefoon op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Het staat u vrij om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van marketing van ons via een van deze kanalen.

 

·        Met uw toestemming, om uw persoonsgegevens te delen met onze externe gelieerde ondernemingen en partners wanneer u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie van hen.

 

·        Met uw toestemming, om speciale categorieën van persoonsgegevens over u te verwerken met het oog op het boeken van bezoeken van monteurs en het uitvoeren van productreparaties. 

Let op: Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze vervolgens op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens in 'Contact met ons opnemen'. Dit heeft geen invloed op onze mogelijkheid om te vertrouwen op uw toestemming voor elke verwerking die op deze basis plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

Indien van toepassing verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

·        Om u servicegerelateerde communicatie te sturen die wettelijk verplicht is, of die nodig is om u te informeren over updates van de services die wij aan u leveren. Bijvoorbeeld wettelijk vereiste informatie met betrekking tot uw bestellingen, kennisgevingen van terugroepacties van producten of updates van onze privacyverklaring of algemene voorwaarden.

 

·        Om u garantie te geven op het product dat u heeft gekocht.

 

·        Om u te voorzien van een reparatie, terugbetaling of vervanging van het product dat u hebt gekocht, wegens gebrek aan conformiteit of in geval van latente / verborgen gebreken.

 

·        Om uw leeftijd of identiteit te verifiëren waar de wet ons daartoe verplicht.

 

Indien van toepassing verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

 

·        Om betalingen te verwerken en frauduleuze transacties te voorkomen.

 

·        Om te reageren op uw vragen, productgerelateerde verzoeken (inclusief productreparaties/vervangingen of terugbetalingsverzoeken) en klachten.

 

Houd er rekening mee dat we uw correspondentie met ons kunnen bijhouden, zodat we toekomstige communicatie kunnen informeren en kunnen aantonen hoe we tijdens het proces met u hebben gecommuniceerd. We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze marketingstrategie te onderbouwen, bijvoorbeeld door details te noteren over gewoonten, voorkeuren en gedragingen van klanten ten opzichte van bepaalde producten en diensten.

 

·        Om u verzoeken om feedback en enquêtes te sturen en marktonderzoek uit te voeren, zodat we onze diensten kunnen verbeteren en de klanttevredenheid kunnen beoordelen.

 

·        Om een profiel van u op te stellen met behulp van informatie die we over u verzamelen (zoals beschreven in 'Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?') om onze producten en diensten en onze marketingcommunicatie aan u te personaliseren.

 

·        Om u relevante website-inhoud te leveren op onze sites en om de effectiviteit van de inhoud die we u aanbieden te meten en te begrijpen.

 

·        Om onze Sites te beheren en te beschermen (inclusief het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

 

·        Om gegevensanalyse te gebruiken om onze Sites, inhoud, marketing en gebruikerservaring te verbeteren.

 

·        Om ons bedrijf en uw account te beschermen tegen fraude en andere illegale activiteiten.

 

·        Om onze wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen, bijvoorbeeld het verdedigen van ons bedrijf in geval van juridische geschillen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? [+]

Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden. De soorten derden waarmee wij persoonsgegevens delen, worden hieronder beschreven:

Andere bedrijven van de Arçelik-groep

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven die deel uitmaken van de Arçelik Group, waaronder ons moederbedrijf Arçelik A.S. in Turkije, die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken voor doeleinden en op een manier die in overeenstemming is met de informatie die in deze privacyverklaring wordt uiteengezet. In het bijzonder zal Arçelik A.S. een deel van uw persoonsgegevens verwerken voor analyse- en rapportagedoeleinden op mondiaal niveau op basis van haar legitieme belangen bij het ontwikkelen van de activiteiten van de Arçelik Group en het naleven van lokale wet- en regelgeving. Arçelik A.S. kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden (zoals dienstverleners, agenten en overheidsinstanties en -instellingen) wanneer dit nodig is voor Arçelik A.S. om haar bedrijfsactiviteiten rechtmatig uit te voeren in overeenstemming met de hierboven uiteengezette doeleinden en zoals vereist en toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Dienstverleners

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die diensten verlenen aan ons en andere leden van de Arçelik Groep. Voorbeelden van de soorten dienstverleners waarmee we samenwerken zijn:

·        IT-bedrijven die de Sites namens ons beheren,

·        Bezorgbedrijven, zoals koeriers, die onze producten bij u afleveren,

·        Direct marketingbedrijven die ons helpen bij het beheren van onze elektronische communicatie met u,

·        Klantenservicebedrijven die onze callcenters exploiteren en beheren,

·        Betalingsdienstaanbieders die onze online betalingen beheren waarbij u producten koopt via onze Sites, en

·        Ons netwerk van monteurs die reparatiediensten verlenen aan de producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.

Onze dienstverleners zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan om de diensten uit te voeren die zij voor ons uitvoeren.

Derden indien wettelijk vereist

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een beslissing van een gerechtelijke autoriteit, een overheidsinstantie of een overheidsinstantie of als openbaarmaking noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van groot algemeen belang.

Zakenpartners

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze zakelijke partners voor hun eigen doeleinden als dit nodig is om producten en diensten aan u te leveren.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor hun direct marketingdoeleinden, maar alleen als u uw toestemming hebt gegeven op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Professionele adviseurs

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants en verzekeraars, als dat nodig is in het kader van de professionele diensten die zij ons verlenen.

Derden in verband met een bedrijfsverkoop

Als we een verkoop of overdracht van activa doen of anderszins betrokken zijn bij een fusie of bedrijfs-/activaoverdracht, kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan een of meer derden als onderdeel van die transactie. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Andere derden met uw toestemming

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere derden wanneer u daarmee instemt.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens [+]

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven met wie wij een contract hebben (zoals beschreven in 'Met wie delen wij uw persoonsgegevens?'), kunnen deze bedrijven gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), het Verenigd Koninkrijk of het land waar u woont, naargelang het geval, in landen met andere wetten voor de bescherming van persoonsgegevens dan de wetten in het land waar u woont. In het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze groepsmaatschappijen die in Turkije zijn gevestigd, waaronder Arçelik A.S.

Als we uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, het VK of het land waar u woont, indien van toepassing, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als wanneer ze zouden worden verwerkt binnen de EER, het VK of het land waar u woont, indien van toepassing. We kunnen bijvoorbeeld standaardcontractbepalingen opnemen die door de Europese Commissie zijn aangenomen in onze contracten met derden of onze groepsmaatschappijen om ervoor te zorgen dat er waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Neem contact met ons op via de gegevens in 'Contact met ons opnemen' voor meer informatie over de specifieke maatregelen die we hebben genomen.

Houd er rekening mee dat Arçelik A.S. uw persoonsgegevens verder kan doorgeven aan derden die gevestigd zijn in landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, indien van toepassing, contractuele vereisten die zijn uiteengezet in modelcontractbepalingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? [+]

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit kan inhouden dat wordt voldaan aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Hoe houden wij uw persoonsgegevens veilig? [+]

Wij zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Wij zorgen onder andere voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van encryptie, wachtwoordbeveiliging en door de toegang tot uw persoonsgegevens anderszins te beperken.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals vereist door de wet, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die met onbeveiligde middelen aan ons worden doorgegeven, niet garanderen; Een dergelijke overdracht is op eigen risico.

U moet ook maatregelen blijven nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden, zoals het vermijden van het gebruik van duidelijke of voorspelbare gebruikers-ID's of wachtwoorden, het regelmatig wijzigen van uw wachtwoorden, ervoor zorgen dat u uw wachtwoord(en) aan niemand anders hebt bekendgemaakt en dat u geen toestemming hebt gegeven aan een derde partij om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? [+]

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving:

·        om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van betrokkenen") en tot bepaalde aanvullende informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens die in deze privacyverklaring moet worden behandeld,

·        om de correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te vragen,

·        om te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens of het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;

·        om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;

·        om uw toestemming in te trekken;

·        onder bepaalde omstandigheden overdraagbaarheid van gegevens te eisen;

·        om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, en

·        om bepaalde geautomatiseerde beslissingen die we over u nemen en die juridische of anderszins vergelijkbare significante gevolgen hebben, te betwisten. Normaal gesproken voeren we dergelijke geautomatiseerde besluitvorming niet uit, maar als we dat wel doen, zullen we duidelijk maken waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in 'Contact met ons opnemen'.

Websites en inhoud van derden [+]

Derden van wie u de sites bezoekt nadat u op een link van de Sites hebt geklikt, kunnen een minder streng privacybeleid hanteren. Wij hebben geen controle over dit beleid en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen voordat u persoonlijke gegevens aan dergelijke sites verstrekt.

Cookies [+]

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze sites. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt gedownload wanneer u een webpagina op de Sites bezoekt. De cookie bevat informatie over u en uw bezoek aan onze Sites. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken, om unieke gebruikers te onderscheiden en om te leren hoe gebruikers omgaan met de websites. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken.

U kunt uw cookies die door deze website worden ingesteld beheren door op de onderstaande knop te klikken:

Cookies beheren + Cookielijst

 

U kunt ook op elk moment uw browserinstellingen wijzigen, zodat cookies niet worden geaccepteerd. Meer informatie over het blokkeren van cookies vindt u in http://www.allaboutcookies.org/. Houd er rekening mee dat als u cookies volledig blokkeert, veel websites niet goed zullen werken en dat sommige functies op onze sites helemaal niet zullen werken.

Toezichthoudende autoriteiten

Toezichthoudende autoriteiten zijn onafhankelijke overheidsinstanties die, door middel van onderzoeks- en correctiebevoegdheden, toezicht houden op de toepassing van de wet op de gegevensbescherming. Zij geven deskundig advies over gegevensbeschermingskwesties en behandelen klachten die zijn ingediend tegen schendingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Over het algemeen is het belangrijkste aanspreekpunt voor vragen over gegevensbescherming de toezichthoudende autoriteit in het land waar het bedrijf/de organisatie in kwestie is gevestigd. Als dat bedrijf/die organisatie echter gegevens in verschillende landen verwerkt of deel uitmaakt van een groep bedrijven die in verschillende landen is gevestigd, kan dat belangrijkste contactpunt een toezichthoudende autoriteit in een ander land zijn.

 

Voor EER-landen (Europese Economische Ruimte) vindt u hier uw nationale toezichthoudende autoriteit.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring [+]

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken. Eventuele wijzigingen in onze privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij zullen u op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen of aanvullingen op deze privacyverklaring en zullen u een kopie van de gewijzigde privacyverklaring verstrekken door gebruik te maken van het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, of op een andere geschikte manier die ervoor zorgt dat u op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8.12.2023


Bijlage A - Eigendoms-, uitvoerings- en revisiegeschiedenis

 

Verantwoordelijke persoon:

[INVOEGEN]

Goedgekeurd door:

[INVOEGEN]

Datum van goedkeuring:

[INVOEGEN]

Frequentie van beoordelingen:

Jaarlijks

Datum van volgende beoordeling:

[INVOEGEN]

 

Versie:

Datum:

Beschrijving van de wijziging:

1.0

[INVOEGEN]

Initieel privacybeleid van de website, waarin wordt beschreven hoe Beko persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt, online tijdens het gebruik van Beko Nederland en Beko Shop en offline.